6. Human Resources 

 

Research Groups
Multimedia Technology Group (GTM)
Radio Systems Group (SR)
Signal Processing in Communications Group (GPSC)
High Frequency Devices Group (GDAF)
Antennas Group
Bioengineering and Chronobiology  (LBC)
Networks Laboratory
Services for Information Society Group (GSSI)
Telematic Systems Engineering Group (GIST)
Information Technologies Group (GTI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

RESEARCH GROUPS 

 

Grupo GTM –SC9 (ATLANTTIC)

Indicar a relación do persoal investigador doutor adscrito á UVIGO. No caso de que o investigador figure noutra proposta, deberá facelo constar expresamente

Nome e apelidos

Categoría

Área de coñecemento

Nº de teses dirixidas no período 2007-2011

Nº de sexenios

Data do último sexenio

¿Participa noutra proposta de programa de doutoramento: Campus do mar, Nanomedicina, outra interuniversitaria (indicar)?

Total dirixidas

Codirixidas

Carmen García Mateo CU Teoría de la Señal y Comunicaciones 3 2 2 2002-2007  
José Luis Alba Castro TU Teoría de la Señal y Comunicaciones 3 2 2 2003-2008  
Oscar Márquez Flórez TU Teoría de la Señal y Comunicaciones 1        
Julio Martín Herrero TU Teoría de la Señal y Comunicaciones 1   2 2005-2010  
Antonio Pena Giménez TU Teoría de la Señal y Comunicaciones 1   1 1997-2006  
Eduardo Rodríguez Banga TU Teoría de la Señal y Comunicaciones 1 1 1 2003-2008  
Manuel Sobreira Seoane TU Teoría de la Señal y Comunicaciones 2 1 1 2001-2006  
Antonio Cardenal López CD Teoría de la Señal y Comunicaciones 1 1      
Laura Docío Fernández CD Teoría de la Señal y Comunicaciones          
Soledad Torres Guijarro CD Teoría de la Señal y Comunicaciones 1   1 1997-2006  

 

 

Grupo GPSC –SC10 (ATLANTTIC)

Indicar a relación do persoal investigador doutor adscrito á UVIGO. No caso de que o investigador figure noutra proposta, deberá facelo constar expresamente

Nome e apelidos

Categoría

Área de coñecemento

Nº de teses dirixidas no período 2007-2011

Nº de sexenios

Data do último sexenio

¿Participa noutra proposta de programa de doutoramento: Campus do mar, Nanomedicina, outra interuniversitaria (indicar)?

Total dirixidas

Codirixidas

Fernando Pérez González CU Teoría de la Señal y Comunicaciones 1   3 2003-2008  
Domingo Docampo Amoedo CU Teoría de la Señal y Comunicaciones     4 2006-2011  
Carlos Mosquera Nartallo CU Teoría de la Señal y Comunicaciones 3 2 2 2001-2006  
Roberto López Valcarce TU Teoría de la Señal y Comunicaciones 2 2 1 2002-2007  
Nuria González Prelcic TU Teoría de la Señal y Comunicaciones     1 1996-2001  
Pedro Comesaña Alfaro TU Teoría de la Señal y Comunicaciones     1 2003-2008  

 

 

Grupo GSR  (ATLANTTIC)

Indicar a relación do persoal investigador doutor adscrito á UVIGO. No caso de que o investigador figure noutra proposta, deberá facelo constar expresamente

Nome e apelidos

Categoría

Área de coñecemento

Nº de teses dirixidas no período 2007-2011

Nº de sexenios

Data do último sexenio

¿Participa noutra proposta de programa de doutoramento: Campus do mar, Nanomedicina, outra interuniversitaria (indicar)?

Total dirixidas

Codirixidas[1]

Manuel García Sánchez CU Teoría de la Señal y Comunicaciones     3 2004-2009  
Iñigo Cuiñas Gómez CU Teoría de la Señal y Comunicaciones 1   2 2004-2009  
María Vera Isasa TU Teoría de la Señal y Comunicaciones     3 2004-2009  
Verónica Santalla del Río TU Teoría de la Señal y Comunicaciones     3 2011  
María Edita de Lorenzo Rodríguez TU Teoría de la Señal y Comunicaciones     2 2008  
Ana Vázquez Alejos TU Teoría de la Señal y Comunicaciones          

 

 

Grupo LBC –SC4 (ATLANTTIC)

Indicar a relación do persoal investigador doutor adscrito á UVIGO. No caso de que o investigador figure noutra proposta, deberá facelo constar expresamente

Nome e apelidos

Categoría

Área de coñecemento

Nº de teses dirixidas no período 2007-2011

Nº de sexenios

Data do último sexenio

¿Participa noutra proposta de programa de doutoramento: Campus do mar, Nanomedicina, outra interuniversitaria (indicar)?

Total dirixidas

Codirixidas[1]

Ramón C. Hermida Domínguez CU Teoría de la Señal y Comunicaciones 3 2 5 2011  
José R. Fernández Bernárdez TU Teoría de la Señal y Comunicaciones 2 2 4 2011  
Artemio Mojón Ojea TU Teoría de la Señal y Comunicaciones 1 1 3 2008  
Ignacio Alonso Alonso TU Teoría de la Señal y Comunicaciones 0   2 2007  

 

 

Grupo GIST –ET1 (ATLANTTIC)

Indicar a relación do persoal investigador doutor adscrito á UVIGO. No caso de que o investigador figure noutra proposta, deberá facelo constar expresamente

Nome e apelidos

Categoría

Área de coñecemento

Nº de teses dirixidas no período 2007-2011

Nº de sexenios

Data do último sexenio

¿Participa noutra proposta de programa de doutoramento: Campus do mar, Nanomedicina, outra interuniversitaria (indicar)?

Total dirixidas

Codirixidas[1]

Luis Anido Rifón CU Enxeñaría Telemática 3 2 2 2003-8  
Martín Llamas Nistal TU Enxeñaría Telemática 4 4 2 2002-7  
Manuel J. Fernández Iglesias TU Enxeñaría Telemática 1 1 2 2002-7  
Luis Álvarez Sabucedo CD Enxeñaría Telemática 0 0 1 2005-10  
Manuel Caeiro Rodríguez CD Enxeñaría Telemática 1 1 2 2006-11  
Juan M. Santos Gago CD Enxeñaría Telemática 0 0 1 1999-2004  

 

 

Grupo GTI –TC1 (ATLANTTIC)

Indicar a relación do persoal investigador doutor adscrito á UVIGO. No caso de que o investigador figure noutra proposta, deberá facelo constar expresamente

Nome e apelidos

Categoría

Área de coñecemento

Nº de teses dirixidas no período 2007-2011

Nº de sexenios

Data do último sexenio

¿Participa noutra proposta de programa de doutoramento: Campus do mar, Nanomedicina, outra interuniversitaria (indicar)?

Total dirixidas

Codirixidas[1]

F. Javier González Castaño CU Enxeñaría Telemática 3 3 2 2001-6  
Juan C. Burguillo Rial TU Enxeñaría Telemática 3 3 1 2001-6  
Felipe Gil Castiñeira TU Enxeñaría Telemática 1 1 1 2003-8  
Cristina López Bravo TU Enxeñaría Telemática 1 1 1 2001-6  
José María Pousada Carballo TU Enxeñaría Telemática 2 1 2 2001-6  
Pedro S. Rodríguez Hernández TU Enxeñaría Telemática 1 1 2 2001-6  
Enrique Costa Montenegro CD Enxeñaría Telemática 0 0 1 2001-6  
Ubaldo García Palomares CD Enxeñaría Telemática 0 0 0 -  

 

 

Grupo GSSI –ET2 (ATLANTTIC)

Indicar a relación do persoal investigador doutor adscrito á UVIGO. No caso de que o investigador figure noutra proposta, deberá facelo constar expresamente

Nome e apelidos

Categoría

Área de coñecemento

Nº de teses dirixidas no período 2007-2011

Nº de sexenios

Data do último sexenio

¿Participa noutra proposta de programa de doutoramento: Campus do mar, Nanomedicina, outra interuniversitaria (indicar)?

Total dirixidas

Codirixidas[1]

José J. Pazos Arias CU Enxeñaría Telemática 1 0 1 2001-6  
Rebeca P. Díaz Redondo TU Enxeñaría Telemática 2 2 2 2006-11  
Ana Fernández Vilas TU Enxeñaría Telemática 2 2 2 2006-11  
Jorge García Duque TU Enxeñaría Telemática 0 0 1 2001-6  
Alberto Gil Solla TU Enxeñaría Telemática 2 2 1 2001-6  
Manuel Ramos Cabrer TU Enxeñaría Telemática 2 2 1 2001-6  
Yolanda Blanco Fernández CD Enxeñaría Telemática 0 0 1 2004-9  
Martín López Nores CD Enxeñaría Telemática 0 0 1 2004-9  

 

 

Grupo LabRedes –ET3 (ATLANTTIC)

Indicar a relación do persoal investigador doutor adscrito á UVIGO. No caso de que o investigador figure noutra proposta, deberá facelo constar expresamente

Nome e apelidos

Categoría

Área de coñecemento

Nº de teses dirixidas no período 2007-2011

Nº de sexenios

Data do último sexenio

¿Participa noutra proposta de programa de doutoramento: Campus do mar, Nanomedicina, outra interuniversitaria (indicar)?

Total dirixidas

Codirixidas[1]

Manuel Fernández Veiga TU Enxeñaría Telemática 1 0 2 2004-9  
Sergio Herrería Alonso TU Enxeñaría Telemática 0 0 1 2003-8  
José Carlos López Ardao TU Enxeñaría Telemática 2 2 2 2004-9  
Cándido López García TU Enxeñaría Telemática 1 1 2 2003-8  
Raúl F. Rodríguez Rubio TU Enxeñaría Telemática 0 0 2 2004-9  
Andrés Suárez González TU Enxeñaría Telemática 3 3 2 2004-9  
Miguel Rodríguez Pérez CD Enxeñaría Telemática 0 0 1 2002-7  

 

 

Grupo ANT –SC7 (ATLANTTIC)

Indicar a relación do persoal investigador doutor adscrito á UVIGO. No caso de que o investigador figure noutra proposta, deberá facelo constar expresamente

Nome e apelidos

Categoría

Área de coñecemento

Nº de teses dirixidas no período 2007-2011

Nº de sexenios

Data do último sexenio

¿Participa noutra proposta de programa de doutoramento: Campus do mar, Nanomedicina, outra interuniversitaria (indicar)?

Total dirixidas

Codirixidas[1]

Antonio García Pino CU Teoría do Sinal e Comunicaciones 1 1 4 2006-2011 Campus Mar
José Óscar Rubiños López CU Teoría do Sinal e Comunicaciones 1 1 3 2004-2009 Campus Mar
Alberto Marcos Arias Acuña TU Teoría de la Señal y Comunicaciones 1 1 2 2001-2006  
Inés García Tuñón Blanca TU Teoría de la Señal y Comunicaciones 1 1 0    
Marta Gómez Araújo CD Teoría de la Señal y Comunicaciones 0 0 0    
Francisco Javier Díaz Otero CD Teoría de la Señal y Comunicaciones 0 0      

 

 

Grupo GDAF –SC2 (ATLANTTIC)

Indicar a relación do persoal investigador doutor adscrito á UVIGO. No caso de que o investigador figure noutra proposta, deberá facelo constar expresamente

Nome e apelidos

Categoría

Área de coñecemento

Nº de teses dirixidas no período 2007-2011

Nº de sexenios

Data do último sexenio

¿Participa noutra proposta de programa de doutoramento: Campus do mar, Nanomedicina, outra interuniversitaria (indicar)?

Total dirixidas

Codirixidas[1]

Mónica Fernández Barciela TU Teoría do Sinal e Comunicaciones     2 2002-2007